Acupuntura, moxibustió i fisioteràpia

La fisioteràpia constitueix una professió autònoma i amb identitat pròpia dins de l'àmbit sanitari.

L'objectiu de la fisioteràpia és preservar, restablir i augmentar el nivell de salut amb la finalitat de millorar les condicions de vida. Específicament, la prevenció, la promoció, el manteniment i la recuperació de la funcionalitat.

El fisioterapeuta és un professional titulat per realitzar l'exploració, valoració i tractament del sistema múscul-esquelètic. A Catalunya, actualment, el fisioterapeuta adquireix la seva formació a través d'uns estudis universitaris de 4 anys, obtenint el Grau en Fisioteràpia. Entre les tècniques emprades podem destacar la teràpia manual, i tècniques físiques.

La teràpia manual inclou: estirades, mobilitzacions i recentrajes articulars, massatge, alliberament miofascial i de punts gallet...

Altres tècniques físiques desenvolupades per la formació rebuda són:

  • L'acupuntura és una part important de la Medicina Tradicional Xina. En l'àmbit de la fisioteràpia s'empra tant l'acupuntura com la moxibustió com mètodes per tractar el dolor, crònic o agut.
    consisteix a inserir agulles fines d'acer inoxidable d'un únic ús, a la pell, en punts específics del cos segons la malaltia del pacient. Són agulles sòlides, no porten cap medicació, són realment fines, i es punturan amb destresa. La puntura no és comparable a les injeccions que administren els metges, perquè aquestes últimes són agulles molt més gruixudes i el líquid que contenen sol causar dolor en inserir-se. L'acupuntura està reconeguda per l'OMS com a tècnica eficaç de tractament del dolor.
  • La moxibustió consisteix a escalfar determinats punts d'acupuntura mitjançant la combustió d'herbes. Sol emprar-se com a complement de l'acupuntura, i habitualment, s'utilitza una herba medicinal anomenada Artemisa (sola o barrejada amb altres herbes), en forma de puro, cons o pols.